Ninh Phước (Ninh Thuận): Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.800 căn nhà cho hộ nghèo

Gốc
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2010-2020, MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã vận động nhân dân hiến 13,8ha đất, hàng chục ngàn ngày công, giá trị gần 56 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00

Tham gia vào tiêu chí nhà ở dân cư, từ nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn vốn Trung ương, trong 10 năm qua Mặt trận và ngành, đoàn thể đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.800 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng, trong đó xây dựng 524 nhà Đại đoàn kết với số tiền 13,2 tỷ đồng.

Trung Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/ninh-phuoc-ninh-thuan-ho-tro-xay-moi-sua-chua-1800-can-nha-cho-ho-ngheo-553998.html