(CAO) Thực hiện Nghị quyết 30a của Thủ tướng chính phủ về việc giúp huyện Bác Ái (Ninh Thuận) giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngày 27-5-2010, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã tổ chức lễ bàn giao cho UBND huyện Bác Ái công trình trường học gồm 12 phòng để đưa vào sử dụng trong năm học 2010-2011.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, được xây dựng kiên cố với 2 tầng lầu trên diện tích 518m2 từ nguồn vốn của MHB hỗ trợ phát triển giáo dục huyện Bác Ái. Cũng trong dịp này, ông Bùi Thanh Hưng, Phó Tổng giám đốc MHB cũng cam kết sẽ tài trợ cho huyện Bác Ái 1,67 tỷ đồng để hỗ trợ cho 100 SV người dân tộc Raglai của huyện hiện đang theo học hệ cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và đào tạo nghề cho 50 lao động tại địa phương.