Ninh Thuận: Giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính Sở NN&PTNT

Ngày 19/8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, do ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Ninh Thuận.

Ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát và Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã trao đổi một số khó khăn trong việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tuyến; việc tinh giản biên chế của Sở; cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, cần có giải pháp cụ thể hơn trong từng nội dung thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các dịch vụ trực tuyến trong giải quyết các TTHC.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cải cách TTHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đội ngũ các bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản vi phạm pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý và tính khả thi khi ban hành văn bản.

Ông Đổng Hoàn, cũng đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, cần làm rõ thêm các ý kiến của thành viên đoàn giám sát nêu ra để hoàn chỉnh báo cáo gửi lại cho đoàn giám sát.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận trong thời gian sớm nhất.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ninh-thuan-giam-sat-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-so-nnptnt-5694457.html