Ninh Thuận: Ra mắt Website làng nghề Chăm

Gốc
(CAO) Để hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận (NT), ngày 15-10-2009 Sở Khoa học &Công nghệ tỉnh NT kết hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh NT đã ra mắt trang thông tin điệu tử giới thiệu các làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, gồm làng gốm Bầu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng dệt thổ cẩm Chung Mỹ. ..

Lễ ra mắt trang thông tin điện tử Trang thông tin điện tử có địa chỉ: www.langnghecham.com. Xây dựng website này nhằm mục đích quảng bá hình ảnh các sản phẩm gốm Chăm cũng như thổ cẩm Chăm đã nổi tiếng trong và ngoài nước, tạo nền tảng kinh doanh, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm cổ truyền của đồng bào Chăm và góp phần phát triển du lịch văn hóa ở địa phương. Website langnghecham.com chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, văn hóa làng nghề Chăm và văn hóa Chăm lan tỏa trong cộng động mà không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.

Tin nóng

Tin mới