Ninh Thuận: Tổng kết Chương trình hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006-2010

Gốc
Ngày 6.4.2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006-2010. Theo báo cáo của Sở KH&CN về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, từ năm 2006 đến nay, Ninh Thuận bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã có 37 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước đã và đang thực hiện, trong đó: 29 cơ quan, đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận, còn 08 cơ quan, đơn vị đang trong quá trình xây dựng. Nhìn chung Ninh Thuận triển khai quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20.6.2006 của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh và cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần chú trọng, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về tầm quan trọng trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch trao Bằng khen cho 6 cơ quan, đơn vị và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nhiệm vụ. (Sở KH&CN Ninh Thuận)

Tin nóng

Tin mới