Đúng vào Giáng sinh năm nay, những game thủ có thêm món quà dành cho nhau, đó là Nintendo DS Lite cải tiến, sản phẩm của hãng Nintendo hướng tới thị trường máy trò chơi cầm tay.