(AutoNet)- NUVU concept là chiếc xe được Nissan hứa hẹn sẽ là phương tiện giao thông đô thị trong tương lai. NUVU được bắt nguồn từ hai chữ “New View” (cái nhìn mới ).