Hải quan 'đau đầu' vì doanh nghiệp nợ thuế rồi bỏ trốn

Hải quan 'đau đầu' vì doanh nghiệp nợ thuế rồi bỏ trốn

Dù đã công khai, áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài khoản để thu hồi nợ thuế, song đến nay,...

6 liên quan

Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Lợi dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn...

6 liên quan

Nhiều doanh nghiệp bỏ trốn để lại hàng nghìn tỷ đồng nợ thuế

Nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, nợ thuế 'khủng'...

6 liên quan

Thu ngân sách của Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 58,19% dự toán

7 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 2.269 tỷ đồng, bằng 100,31% so với cùng kỳ...

6 liên quan

Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Lợi dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn...

6 liên quan

Nhiều doanh nghiệp FDI nợ thuế 'khủng' bỏ trốn

Tính đến ngày 15/5, tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lên tới hơn 2.430 tỷ đồng. Trong đó,...

6 liên quan