Báo cáo tài chính chi tiết quý III năm 2009 của Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (HOSE: NKD):

* File đính kèm