NKD: Lợi nhuận quý 3 vượt 41.3% của 6 tháng đầu năm

Gốc
(Vietstock) – CTCP Chế biến Thực phẩm (HOSE: NKD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 với lợi nhuận sau thuế đạt 35.55 tỷ đồng, vượt 41.35% 6 tháng đầu năm (25.15 tỷ đồng). Kết thúc mùa trung thu, lũy kế lợi nhuận 9 tháng của NKD đạt 60.7 tỷ đồng.

Theo kết quả công bố, doanh thu quý 3 của công ty đạt 230.16 tỷ đồng, bằng 84% của nửa đầu năm và giúp nâng lũy kế doanh thu 9 tháng đạt 509.99 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của NKD là 4,936 đồng, so với cuối tháng 6 là 2,248 đồng. Trong báo cáo Đại hội thường niên, công ty đặt kế hoạch năm 2009 với doanh thu thuần là 830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng. Được biết, NKD sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 21/10 tới. Với những kết quả kinh doanh đã đạt được đến thời điểm hiện nay, công ty cho biết Đại hội sẽ có nội dung điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2009, phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV… Đặc biệt, NKD dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:2.

Tin nóng

Tin mới