NKD phát hành 2.45 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Gốc
(Vietstock) – Sáng nay 21/10, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2009 của CTCP Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (HOSE: NKD) thông qua phương án nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2009 tăng 40 tỷ đồng và phát hành hơn 2.827 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 151.24 tỷ đồng. Trong đó, NKD sẽ phát hành 2.45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:2.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 502 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 74.7 tỷ đồng. Nhờ tình hình kinh doanh thuận lợi và khả quan, Đại hội đã thông qua phương án nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Theo định hướng chiến lược 3 năm tới, NKD đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh và bền vững. Đến năm 2012, công ty phấn đấu đạt doanh thu thuần 1,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, ĐHĐCĐ đã tán thành phương án phát hành 2,459,030 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10: 2 từ thặng dư vốn cổ phần. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông qua phương án chào bán 36,800 cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và người có liên quan và 332,054 cổ phiếu cho CBCNV. Giá phát hành cho cả 2 trường hợp đều là 15,000 đồng/cp và dự kiếnthời gian thực hiện dự kiến cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Sau khi phát hành, dự kiến vốn điều lệ của NKD sẽ nâng từ 122.96 tỷ đồng lên 151.24 tỷ đồng. Về nội dung tạm ứng cổ tức, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức 12% mệnh giá bằng tiền mặt năm 2009 lần 2. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/11/2009, công ty sẽ chốt quyền chia cổ tức vào ngày 16/11/2009 và trả cổ tức vào ngày 30/11/2009. Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa sức mạnh nội tại, NKD dự kiến sáp nhập với KDC trong thời gian tới.

Tin nóng

Tin mới