NKG đã phát hành hơn 3 triệu cp để trả cổ tức

Gốc
Ngày 15/07/2015, CTCP Thép Nam Kim cho biết đã phát hành 3,191,920 cp cho 362 cổ đông để trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - NKG - Bao cao ket qua phat hanh.pdf

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới