NLG: Phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng

Gốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) thông báo đã phát hành thành công 100 trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng và thu về 100 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 28/08/2013 và thời gian đáo hạn là 28/08/2016.

Phương Châu

INFONET

Tin nóng

Tin mới