Kết thúc đợt giao dịch từ 04/11 đến 30/11/2015,Thành viên HĐQT độc lập không điều hành Nguyễn Như Song đã bán 120,000 cp của CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) theo phương thức khớp lệnh và hiện chỉ còn sở hữu 1,950 cp, tỷ lệ 0.01% vốn.

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - NNC - Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Nhu Song.pdf