Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra rằng những trẻ em sinh ra trong các gia đình nghèo có sự thay đổi cấu trúc trong não bộ, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng học tập.

Mức thu nhập thấp của một gia đình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ em. Đó là kết quả một nghiên cứu được tiến hành bởi một nhóm các nhà khoa học đứng đầu là Giáo sư Seth Pollak đến từ Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) và được công bố trên tờ báo JAMA Pediatrics.

Có được những kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích 823 hình ảnh từ hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) của 389 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 4-22. Việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào tháng 11.2001 và kết thúc vào tháng 8.2007. Những người tham gia được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố mà được đánh giá là có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển não bộ.

"Với những dữ liệu đã thu thập được, chúng tôi đã chứng minh được rằng trẻ em trong các hộ gia đình sống dưới mức trung bình có một sự phát triển cấu trúc không điển hình (khác với thông thường) ở một số khu vực của não, chất xám, thùy trán, thùy thái dương và vùng hippocampus" , Giáo sư Seth Pollak nói.

Sự phát triển cấu trúc không điển hình ở một số khu vực của não, chất xám, thùy trán, thùy thái dương và vùng hippocampus

Kết quả đã chứng minh rằng lượng chất xám của những trẻ em này dưới mức phát triển chuẩn từ 8-10%. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và sự thành công trong học tập. Nhìn chung, những trẻ em này có số điểm kiểm tra thấp hơn từ 4-7 so với trẻ của các gia đình giàu có.

Điều này có thể được giải thích là vùng hippocampus thuộc về hệ thống limbic (hệ viền) đóng một vai trò trung tâm trong bộ nhớ.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng cấu trúc não rất dễ bị tổn thương, bị tác động bởi các điều kiện môi trường thiếu thốn, chẳng hạn như căng thẳng; thiếu sự động viên, sự tác động tích cực và vấn đề dinh dưỡng.

Những kết quả này được kỳ vọng sẽ mở ra những sáng kiến về chính sách công giúp giảm sự chênh lệch giàu nghèo giữa các gia đình, nhóm nghiên cứu kết luận.