Ngày 27-9, một chiếc xe hơi chở 200 kg chất nổ đã phát nổ trên đường Mahlak tại thủ đô Damascus (ảnh).