Nợ dưới chuẩn và suy thoái kinh tế 2008? (1)

Gốc
Bắt nguồn từ thị trường địa ốc Mỹ, cuộc khủng hoảng “nợ dưới chuẩn” lan rộng, làm chao đảo thị trường tiền tệ và chứng khoán quốc tế...

Tin nóng

Tin mới