Nổ giàn khoan tại vịnh Mexico

Gốc
(VOV) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết 13 nhân viên trên giàn khoan đã được sơ tán tới một giàn khoan khác.

Ngày 2/9, một giàn khoan dầu đã phát nổ ở vùng vịnh Mexico, một vụ tai nạn đã gợi lại sự cố tràn dầu ngoài khơi tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, mặc dù không có ai bị thương và không có dấu hiệu ban đầu về sự ô nhiễm môi trường trong vụ nổ này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết 13 nhân viên trên giàn khoan đã được sơ tán tới một giàn khoan khác. Hiện nay, lửa cháy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa dập tắt hoàn toàn. Bộ Nội vụ Mỹ nói rằng nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định. Giàn khoan này cách vịnh Vermilion bang Louisiana về phía Nam gần 150 km, và đang trong quá trình bảo dưỡng nên không có các hoạt động khai thác dầu khí./. Ngọc Tú (từ Washington)

Tin nóng

Tin mới