Chỉ trong 5 năm, ngành giáo dục của tỉnh Cà Mau đã nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên hơn 130 tỷ đồng.

Ngày 30/10, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa ký công văn chỉ đạo về việc xử lý nợ chính sách đối với giáo viên ở các huyện, thành phố.

Nợ giáo viên 130 tỷ đồng

Cụ thể, công văn nêu rõ từ năm 2011 đến thàng 8/2016, các huyện và thành phố nêu trên đã nợ lương và các chế độ khác của giáo viên với số tiền lên đến 139,2 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là huyện Trần Văn Thời (44,6 tỷ đồng), U Minh (36,1 tỷ đồng), Cái Nước (18,7 tỷ đồng), Thới Bình (16,5 tỷ đồng), TP Cà Mau (13 tỷ đồng)…

No giao vien hon 130 ty dong, nganh giao duc Ca Mau phai tra truoc 20/11 - Anh 1

Phòng giáo dục huyện U Minh, một trong những nơi nợ tiền giáo viên

Nguyên nhân dẫn đến nợ nần là do công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện để xảy ra nhiều hạn chế như không báo cáo số lượng học sinh thực tế; Không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên cho cơ quan thẩm quyền; Không thực hiện nâng lương, quyết định hưởng thâm niên cho giáo viên theo quy định; Sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích; Buông lỏng công tác quản lý, điều hành nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và chi mua sắm và sửa chữa trường lớp tương đối lớn dẫn đến mất cân đối nguồn sự nghiệp giáo dục…

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng xác định, số lượng học sinh thực tế cao hơn số lượng theo dự toán giao, các địa phương tập trung nguồn lực để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, hệ số lương bình quân của giáo viên cao, thừa thiếu cục bộ… là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ nần của ngành giáo dục tỉnh Cà Mau.

Từ đó, cho thấy UBND các huyện, thành phố chưa quan tâm, ưu tiên chi trả các chế độ chính sách cho giáo viên và việc quản lý, điều hành ngân sách nguồn sự nghiệp giáo dục thiếu trách nhiệm, không chặt chẽ, nhiều sai sót dẫn đến nợ đọng kéo dài qua nhiều năm…

“Dù đã tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng để xử lý vấn đề nợ lương và chế độ đối với giáo viên nhưng đến nay huyện U Minh vẫn còn nợ 14,5 tỷ đồng, huyện Thới Bình còn nợ 4,2 tỷ đồng…

Việc nợ lương và nợ chế độ trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, đến quyền lợi, cũng như tâm tư tình cảm của đội ngũ giáo viên” - báo cáo nhận định.

“Trả nợ” trước ngày 20/11

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo 7 nội dung cần thực hiện sớm và phải có báo gửi UBND tỉnh theo thời gian quy định cụ thể.

Trong đó có việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch UBND và Trưởng Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố. Rà soát, đánh giá mức độ sai phạm, xác định trách nhiệm các cá nhân có liên quan vào từng thời điểm xảy ra sai phạm, tham mưu đề xuất UBND tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc sắp xếp viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục từ nơi thừa sang nơi thiếu, đề xuất phương án hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 31/10.

Đối với vấn đề nợ lương và chế độ của giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương chi trả các khoản nợ còn lại. Trường hợp không cân đối được ngân sách, phải có báo cáo về Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng trước ngân sách năm 2017, đảm bảo thanh toán dứt điểm các khoản nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11.

Xuân Trang – H.Thanh