Nỗ lực của HP trên thị trường máy tính

Ngày 25/12/2008, tại TP.HCM, HP dẫn nghiên cứu thị trường máy tính Việt Nam quý 3/2008 của IDC, cho biết, HP vẫn là nhãn hiệu dẫn đầu thị trường này.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12605&chnlid=16&t=pcolarticle