Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nỗ lực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để đạt được kết quả cao nhất

Sáng 12/12, thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học-công nghệ và phát động phong trào thi đua cho năm mới 2023. Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần khẩn trương, nỗ lực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để đạt được kết quả cao nhất.

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, thành phố giao 22 chỉ tiêu cần thực hiện.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%, GRDP/người/năm đạt khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% hộ nghèo so với cuối năm 2022...

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán ngân sách được giao, thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định trước ngày 31/12/2022.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 toàn thành phố là 46.946 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố có 26.126 tỷ đồng, cấp huyện là 19.918,9 tỷ đồng. Cấp thành phố có 238 dự án, trong đó có tới 219 dự án chuyển tiếp, 19 dự án mới. Ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và xây dựng hạ tầng gồm 515 dự án. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, hiện nay toàn thành phố có hơn 100 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án. Đây là vấn đề cần tập trung khắc phục để kịp thời bố trí vốn.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà lưu ý, biên chế công chức thành phố sẽ giảm 5% trong giai đoạn 2022-2026. Để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2023, các đơn vị sẽ tự điều hòa nội bộ; năm 2024, năm 2025 giảm 1,5% biên chế mỗi năm; năm 2026 giảm 2%. Viên chức giảm bình quân mỗi năm 2% người hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở thu chi ngân sách của đơn vị. 13 đơn vị thí điểm chính mô hình quyền đô thị cấp phường có biên chế ổn định là hơn 2.300 người và không nằm trong phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều nơi đang thiếu biên chế, các quận phải tập trung thi tuyển bảo đảm biên chế được giao...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, năm 202, thành phố tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Với tinh thần đó, đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể thành phố, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét; chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, quyết tâm hoàn thành bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 để kịp khởi công dự án...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương hoàn thiện Văn phòng điện tử và Hệ thống báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 1/2023.

Các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp sáng tạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 352.920 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công gắn với thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là kết thúc năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, tiết kiệm, phấn khởi, mọi nhà đều có Tết.

NGUYÊN TRANG