Nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó

Gốc
KTĐT - Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Năm 2009 là năm có rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng tâm hiệp lực, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đã thoát khỏi suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Theo Thủ tướng, mặc dù chịu tác động nghiêm trọng của suy thoái kinh tế thế giới, cùng với thiên tai dịch bệnh nhưng Chính phủ đã thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích tình hình và ngay từ đầu tháng 10/2008 đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, trong đó xác định chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với việc kiềm chế lạm phát. Chính phủ đã trình và được Quốc hội chấp nhận điều chỉnh mục tiêu tổng quát, trong đó chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và ngân sách cũng đã được điều chỉnh. Thủ tướng nhận định, đây là sự chuyển hướng quan trọng, kịp thời, đúng đắn và cũng rất khó khăn trước tình hình diễn biến rất phức tạp, thể hiện bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, trình độ dự báo và khả năng phản ứng chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nhờ vậy, đà suy giảm kinh tế đãđược ngăn chặn, tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý sau tăng cao hơn quý trước: quý I: 3,14%, quý II: 4,46%, quý III: 5,76%, 9 tháng đầu năm tăng 4,56% dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2% đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 dự kiến đạt khoảng 390,65 nghìn tỷ, bằng 100,2% kế hoạch dự toán; bội chi ngân sáchđược khống chế ở mức 6,9% GDP. Tỷ lệ dư nợ quốc gia so với GDP khoảng 29,7%, vẫn trong giới hạn an toàn. Tỷ lệ nhập siêu giảm còn khoảng 16,5% so với 28,8% năm 2008. Các nhu cầu cơ bản về ngoại tệ được bảo đảm với tỷ giá tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùngtháng 9 tăng 4,11% so với tháng 12/2008, ước cả năm tăng khoảng 7%. Báo cáo của Chính phủ cũng nhận định, việc thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn có kết quả; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế suy giảm. Tổng số chi cho an sinh xã hội ước khoảng 22.470 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2008. Chi điều chỉnh tiền lương, trợ cấp, phụ cấp khoảng 36.700 tỷ đồng. Trợ cấp cứu đói giáp hạt và khắc phục thiên tai 41.580 tấn gạo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến cuối năm còn khoảng 11%. Năm 2009, có trên 1,4 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn tín dụng ưu đãi (chiếm khoảng 30% học sinh, sinh viên), với tổng dư nợ khoảng 18.800 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2008. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém còn tồn tại, đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây. Tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng, cơ cấu kinh tế kém hiệu quả, năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc. Việc quản lý và sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước cũng như vốn trong các doanh nghiệp nhà nước chưa thật chặt chẽ, hiệu quả còn thấp. Kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, hiệu lực hiệu quả còn thấp. Kết quả rà soát các văn bản hành chính cho thấy thủ tục hành chính còn rất nặng nề, trong đó không ít những thủ tục phiền hà, không cần thiết, cần phải loại bỏ; chưa có cơ chế kiểm soát việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính. Năng lực tổ chức thực hiện còn kém, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, trung ương và địa phương trong điều hành chưa thật tốt. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng. Kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm. Khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều, số lượng khiếu kiện đông người tăng hơn năm 2008. Báo cáo của Chính phủ cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn. Đó là : Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất, phát triển dịch vụ; khẩn trương xây dựng đề án và thực hiện một bước tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. hiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 đặt ra là rất nặng nề; khó khăn thách thức ở phía trước là rất lớn. Tuy nhiên, từ thành tựu đạt được và kinh nghiệm trong thời đoạn đầy biến động, phức tạp, khó lường của năm 2008 và 9 tháng đầu năm, Thủ tướng cho rằng, phải làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, trong toàn xã hội, cùng nhau chung sức chung lòng hành động, tất cả vì lợi ích và sự phát triển của đất nước. Với trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, Chính phủ sẽ bám sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, hành động quyết liệt, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. H.Anh

Tin nóng

Tin mới