Nỗ lực tìm bạn đọc

Gốc
Sau một thời gian tồn tại mờ nhạt, thậm chí đôi khi chỉ là cho có, cuối năm 2007 đầu năm 2008, hệ thống 24 thư viện quận huyện tại TPHCM đang lặng lẽ chuyển mình theo hướng mới nhằm thu hút bạn đọc quay lại với thư viện công cộng

Tin nóng

Tin mới