Không chỉ hóa trang cho bản thân mà các chủ nhân còn hóa trang cho thú cưng những bộ trang phục hết sức hài hước.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 1

Halloween phải trông cửa hàng bán bí đỏ khồn được đi chơi.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 2

Hóa thành dơi mà "kute" thế này dọa được ai.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 3

Hóa thân thành "nhện" nhiều chân chạy mới nhanh.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 4

Haha, em có "răng" mới để đi chơi Halloween rồi.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 5

Phải giống "chiến binh" thì chó khác nhìn mới thấy sợ.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 6

Ô hay, bộ lạc hẹn nhau đi chơi Halloween mà không thấy đâu hết.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 7

Tránh đường cho "cá sấu" đi dạo xem nào.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 8

Ta là "chúa Sơn Lâm" chứ không phải mèo nữa đâu.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 9

Đã bảo không thích còn đội cho mình cái mũ kinh dị này.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 10

Xếp hàng chuẩn bị đi "dọa ma" nào.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 11

Haha, cô "phù thủy" nhìn đáng yêu quá.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 12

Không biết chúng ta là "giống" gì đây nhỉ?

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 13

Các thím đã có đồ hóa trang đi chơi Halloween chưa?

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 14

Wow, "cá mập" cũng lên bờ đi chơi Halloween kìa.

'No nuc' cung cho meo di du le hoi Halloween - Anh 15

Sao mình hóa thành "ong" rồi mà không bay được nhỉ?