(Kienthuc.net.vn) - Trào lưu ảnh bay, ảnh chibi... vừa mới hạ nhiệt thì một chiêu chế ảnh khác lại ra đời. Ảnh người đầu to, chân ngắn đang gây sốt mạng những ngày gần đây.