Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 lên đến 27,8%, ngân hàng khởi kiện hàng loạt chủ tàu chây ỳ

Tính đến nay, nợ xấu cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 lên đến 27,8%. Theo báo cáo của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, hiện nay, có 39 trường hợp đang khởi kiện chủ tàu ra tòa.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước về tình hình cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (Nghị định 67), đến hết ngày 31/12/2017 (thời điểm dừng kí kết mới hợp đồng cho vay đóng mới, nâng cấp tàu), các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng đối với ngư dân để cho vay đóng mới, nâng cấp 1.177 tàu (1.031 tàu đóng mới và 146 tàu nâng cấp), chiếm 45,2% tổng số tàu cần đóng mới Bộ NN&PTNT phân bổ cho các địa phương giai đoạn 2014 – 2020 với tổng số tiền cam kết cho vay đạt trên 11.700 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2019, dư nợ cho vay theo chương trình đạt 10.270 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển. Cụ thể, nợ xấu bắt đầu phát sinh từ năm 2017 tại 11 tỉnh, thành phố với tỷ lệ 3%; tăng lên 17% vào cuối năm 2018 và đến nay là 27,8% tại 27 tỉnh, thành phố ven biển.

Theo Ngân hàng Nhà nước, ngoài một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng dẫn đến việc ngư dân không trả được nợ vay thì còn do nhiều ngư dân có thái độ chây ì, thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng, coi đây là nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Nợ xấu cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 tăng mạnh kể từ 2017

Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện một số giải pháp đồng bộ từ các Bộ, ngành trung ương đến chính quyền địa phương các cấp, các hiệp hội nhằm hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ ngân hàng thương mại thu hồi nợ vay, hạn chế nợ xấu gia tăng.

Bên cạnh đó, đối với các ngư dân không trả được nợ ngân hàng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có nhu cầu chuyển đổi chủ tàu do không đủ năng lực tiếp tục đánh bắt. Đồng thời, nắm bắt các khó khăn, kiến nghị của ngư dân để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý.

Trường hợp ngư dân cố tình chây ì, không trả nợ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo 67 của tỉnh định kỳ tổ chức họp với các ngư dân để đôn đốc nhắc nhở, vận động ngư dân thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ trong quan hệ tín dụng. Đặc biệt, trường hợp cần thiết các ngân hàng có biện pháp xử lý phù hợp như khởi kiện theo quy định.

Theo báo cáo của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, hiện có 39 trường hợp đang khởi kiện chủ tàu ra tòa.

Đối với trường hợp ngư dân muốn chuyển đổi nghề khai thác do nghề khai thác hiện tại không hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ NN&PTNT làm việc và thống nhất với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan hoặc báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để thông báo cho người dân được biết.

Linh Nhật

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/no-xau-cho-vay-theo-nghi-dinh-67-len-den-278-ngan-hang-khoi-kien-hang-loat-chu-tau-chay-y/829899.antd