Số nợ xấu này đã được xử lý thông qua việc trích lập dự phòng, thu hồi nợ và qua Công ty mua bán nợ xấu VAMC trong vòng 3 năm qua.

No xau da duoc xu ly 98% - Anh 1

Ảnh minh họa

Tổng nợ xấu toàn ngành vào tháng 9/2012, theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước là 465.000 tỷ đồng. Cho đến thời điểm ngày 30/9/2015, tỷ lệ này chỉ còn 2,93%.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã cam kết với Chính phủ sẽ đưa nợ xấu toàn ngành về dưới 3% trong năm 2015.

Phần lớn nợ xấu được xử lý chủ yếu qua Công ty mua bán nợ xấu VAMC (chiếm khoảng 45%).