Huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) bao đời nay sản xuất muối được coi là nghề truyền thống. Song, những năm gần đây, việc sản xuất muối của bà con gặp không ít khó khăn, nhiều hộ vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo...