Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nói chuyện tiền lương

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cuối năm đúng vào lúc Quốc hội họp vấn đề tiền lương lại nổi lên trong dư luận xã hội, trên báo chí. Trang bạn đọc của một tờ báo lớn với chủ đề "Lương không đủ sống: Ai giải quyết ?"

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=27954