Nỗi khổ của người khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Gốc
ND - Bạn đọc Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) phản ánh về những nhiêu khê mà người dân gặp phải khi khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Tin nóng

Tin mới