Nơi không thịt heo

Gốc
Đó là Thanh Hóa. Tỉnh này vừa đi vào “lịch sử chống dịch heo tai xanh” với một quyết định táo bạo của tân Chủ tịch UBND tỉnh, ông Mai Văn Ninh: Tạm dừng toàn bộ hoạt động giết mổ, lưu thông, buôn bán heo, thịt heo, sản phẩm khác từ heo trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 6 đến 15-4

Tin nóng

Tin mới