Hiện nay, tình trạng sản xuất dây cáp điện giả, kém chất lượng trên địa bàn Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng, là nguyên nhân của các vụ cháy, sự cố điện, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi năm.