QĐND Online - Lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt, Lê Cát Trọng Lý đã bất ngờ giành được giải thưởng cao quý nhất của Bài hát Việt năm 2008 với bài hát “Chênh vênh” do chính cô sáng tác và thể hiện…