“Nói không” với thuốc lá

Gốc
Tối 24.2, đại diện các đơn vị, tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Bộ chỉ huy quân sự Quảng Nam đã ký giao ước thi đua “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh nói không với thuốc lá”.

Theo giao ước thi đua đã ký kết, 100% cán bộ đoàn viên, đảng viên trẻ, ĐVTN thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Nam sẽ không hút thuốc lá tại nơi công cộng trong cơ quan, đơn vị, nơi ở; 100% tổ chức Đoàn các cấp đưa việc không hút thuốc lá thành tiêu chí bắt buộc trong việc bình xét thi đua khen thưởng hằng năm... H.X.Huỳnh

Tin nóng

Tin mới