Nói lắp

Gốc
Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói: "Em có biết rằng anh... yêu... yêu... em... em không?"

Cô gái: - Vậy thì anh đi mà nói với nó! Chàng trai luống cuống: - Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh... anh... yêu.. em... Cô gái: - Vậy thì để anh ta nói với em... Chàng trai bực bội với giọng khó chịu: - Trời ơi là trời, không phải thế... anh muốn nói rằng... anh... anh...yêu... em.. em Cô gái cáu gắt: -Vậy thì để anh ta đi nói với nó. Ngọc Lương (st)

Tin nóng

Tin mới