Hanoinet - 4 tuổi, cháu cũng được đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1. Cháu rất thích đến trường mặc dù không nói ra.