UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống nối mạng cấp nước sạch tại bốn xã: Vinh Thanh, Vinh An (huyện Phú Vang) và Vinh Hưng, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc). Đây là các xã vùng sâu khó khăn, thuộc bãi ngang ven biển, ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ở Thừa Thiên - Huế.

Công trình dự án do Cowasu làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh sẽ huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư là 50% (từ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngân sách tỉnh); 50% vốn còn lại do Cowasu đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sạch với công suất 2.832 m3 ngày đêm, đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch cho 28.700 người dân tại bốn xã nói trên, góp phần nâng cao tỷ lệ dùng nước sạch của nhân dân, phòng tránh các nguyên nhân gây bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh gây ra và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở các xã trong vùng. PV