TTO - * Hiện tại TP.HCM có trung tâm nào đào tạo môi giới chứng khoán (MGCK) không? Lệ phí đào tạo là bao nhiêu? Thời gian học bao lâu?