Chưa đến giờ tuyên bố buổi đặc xá nhưng trước cổng trại giam Vĩnh Quang ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã đông đặc người đứng, ngồi với tâm trạng vui mừng, nôn nóng, ngóng chờ.