Nơi phát lệnh tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn...

Gốc
CATP) Đó là một ngôi nhà ba tầng trông bình thường như mọi ngôi nhà khác. Tầng trệt vẫn giữ nguyên truyền thống “Phở Bình” như khi khai trương của 42 năm về trước.

Tin nóng

Tin mới