“Nới” rộng cơ chế xây nhà giá thấp

Gốc
Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ về các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp...

Tin nóng

Tin mới