Các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, dự án nhà ở giá thấp được phép điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn quy hoạch...