Nhiếp ảnh gia người Indonesia Ilham Anas chẳng có gì liên hệ với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama, ngoại trừ khuôn mặt.