Những người đàn ông khỏe mạnh thường xuất hiện cương dương khi ngủ. Với nhóm đàn ông ngủ ngáyvà hay nói tục, cơ chế cương dương trong quá trình ngủ hầu như rất kém hoặc không có.