Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gốc
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã gửi công văn kèm danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại thành phố Hà Nội; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại thành phố Cần Thơ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại thành phố Hải Phòng.

Thái Sơn

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996881/noi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-cua-cac-dong-chi-lanh-dao-dang-nha-nuoc