“Nối” ở đây là bản tổng kết cuối mùa giải của BTCchỉ là sự bổ sung cho đầy đủ so với bản sơ kết giữa mùa bóng. Nó đơn thuần chỉ là những câu chữ tròn trĩnh đúng thủ tục, chẳng có gì khác so với bản sơ kết. “Chấp” có nghĩa là với bản tổng kết theo khuôn đúc ấy, BTCxem như đã bất chấp những gì tồn tại của mùa giải 2007. Nghĩa là như mọi khi, giải về đích an toàn và thành công tốt đẹp.