Nokia 7510 - sao băng dáng gập

Gốc
24H.COM.VN - Chiếc điện thoại này giữ một vị trí quan trọng trong bộ Supernova. Nó là điện thoại có giá đắt thứ hai sau 7610 và là model được chờ ra mắt lâu nhất.

Tin nóng

Tin mới