KTNT- Khoảng 2 tuần sau khi gieo cấy, 5.500 sào (gần 200ha) lúa chiêm xuân ở 3 xã Thống Nhất, Tô Hiệu, Thắng Lợi (Thường Tín - Hà Nội) bỗng chốc chết trắng đồng mà nguyên nhân được xác định là do khói lò gạch gây ra. Điều đáng nói là trong lúc người dân đứng ngồi không yên thì các lò gạch vẫn ngày đêm nhả khói.