Nông dân là nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Gốc
Chiều 1/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (HND) về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

Nông dân là nòng cốt xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung ương Hội nông Việt Nam tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, về tình hình nông dân và hoạt động của HND Việt Nam trong những năm vừa qua, trong đó nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng và những thành tựu nổi bật của giai cấp nông dân chiếm 70% dân số và trên 50% lực lượng lao động xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về vấn đề Tam nông, cũng như vai trò người nông dân trong thời kỳ đổi mới.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch HND Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu và đánh giá cao vai trò, vị thế, công lao của người nông dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm cũng như vai trò trong thời kỳ đổi mới hiện nay. HND Việt Nam hiện không chỉ đóng vai trò là Hội chính trị xã hội mà còn đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; liên kết hỗ trợ nông dân trong SX, kinh doanh; đào tạo nghề, nâng cao hiệu suất lao động; giám sát và phản biện xã hội và đặc biệt phải là chủ thể quan trọng, nòng cốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nông dân là nòng cốt xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Hội nông dân Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 7 về Tam nông là một trong những Nghị quyết đi vào thực tế nhanh chóng và hiệu quả nhất, mang lại không khí, làn gió mới trong khu vực nông dân, nông thôn. Vì thế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị HND Việt Nam tiếp tục đổi mới hơn nữa, tăng cường liên kết hơn nữa giữa các hội viên và các bộ, ngành, xứng đáng là tổ chức đầu tàu giúp nông dân hội nhập thành công....

Đỗ Đạt

Tin nóng

Tin mới