Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nông dân nuôi tôm sú khát vốn!

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Hiện tại vụ nuôi tôm sú chính vụ đã bắt đầu gần hai tháng, nhưng những vùng nuôi tôm sú ở Ngọc Đông, Hòa Tú, Gia Hòa (Mỹ Xuyên); Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Vĩnh Hiệp, Hòa Đông (Vĩnh Châu); An Thạnh 3 (Cù Lao Dung)… vẫn còn khá nhiều ao nuôi chưa được thả giống với nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều nhất là do người nông dân thiếu vốn.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19927